Jaká je právní úprava živnosti správců nemovitostí v jednotlivých zemích EU?

Nemůžeme zde podrobně „rozebírat“ každou vnitrostátní legislativu. Omezíme se na to, stručně vyjmenovat  přehled těchto legislativ v hrubých rysech. Řekněme si něco o profesi správců nemovitostí.  V Belgii, Španělsku, Francii a Rakouskou je živnost správců nemovitostí upravena státem. V Dánsku,…
Strana 1 (1)

Logo_ARK_piktogram

Kurz Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti

od
3.5.2017
v Praze

Přihláška 
a podrobné 
info zde

od
6.6.2017
v Brně

Přihláška
a podrobné
info zde