Protože hledám obchodní prostory k pronájmu, obrátila jsem se na jednu realitní kancelář, která inzeruje pronájem konkrétního obchodu, s dotazem, na jaké ulici se uvedené prostory nachází? Tam mi bylo odpovězeno, že mi tuto informaci sdělit nemůžou.

Ano, je to možné. V některých případech se tak realitní kancelář snaží předcházet situacím, kdy zájemce o nabízenou nemovitost - po shlédnutí inzerátu - navštíví místo realitní kanceláře přímo majitele pronajímaného resp. prodávaného prostoru, či objektu. Zprostředkovatel tímto způsobem obvykle…

Jsme společenství vlastníků jednotek a správu nám provádí realitní kancelář. Máme v úmyslu provést rekonstrukci všech tří výtahů v objektu. Jakým způsobem je třeba provést schválení v rámci SVJ a kdo a jak by měl zajistit výběr dodavatele?

Pokud jde o způsob schválení takového záměru, řídí se stanovami SVJ, resp. usnesením shromáždění vlastníků jednotek. Problematika SVJ je od 1.1.2014 řešena novým občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), v § 1208, kde je uvedena působnost shromáždění vlastníků jednotek je v souvislosti s opravami…

Zaslechl jsem názor, že současné ceny nabízených nemovitostí neodpovídají jejich reálné tržní ceně. Jak tedy vznikají průzkumy, které jsou občas k dispozici v denním tisku v rámci komentářů, které se týkají vývoje našeho realitního trhu? Pohledem do nabíd

V tom je právě zakopaný pes. Velká většina českých průzkumů a statistik čerpá z údajů o nabídkových cenách, nikoli z dat o skutečně realizovaných cenách, aniž by o tom otevřeně informovala své čtenáře. Tedy z těch cen, které jsou uváděny v inzercích, nikoli z těch, za které je ta, či ona nemovitost…

Chtěl bych prodat byt v bytovém domě, který jsem získal před osmi lety do osobního vlastnictví.Oslovil jsem realitní kancelář, aby mi s prodejem pomohla. Myslel jsem, že ho bude muset přednostně nabízet ostatním spoluvlastníkům bytových jednotek. Realitní

Pokud se jedná o vlastnictví bytu na základě z.č.72/1994 Sb., a vy jste si nezřídili předkupní právo smluvně,  pak má pravdu. Ze zákona v takovém případě nevyplývá pro společenství vlastníků tzv. předkupní právo. Realitní kancelář proto může byt, který prodáváte, nabízet volně na trhu a najít pro…

Manžel má v České republice trvalý pobyt, ale je slovenským občanem. Rada bych na něj převedla členská práva k družstevnímu bytu, ve kterém bydlíme.

Pokud má váš manžel na území České republiky trvalý pobyt, pak je ve smyslu zákona považován za tuzemce a platí pro něj tudíž zpravidla stejné podmínky jako pro ostatní tuzemce. Při převodu členských práv, která souvisejí s nájmem družstevního bytu pak je třeba, vedle obecně závazných předpisů,…

Chtěl bych investovat nějaké finanční prostředky do nemovitosti a prostřednictvím realitní kanceláře bych rád koupil část bytového domu. Jaké budu mít práva a povinnosti pokud budu vlastnit pouze menšinový podíl? Co když nebudu souhlasit s některými opra

Pokud se nebude jednat o zásadní změnu domu, kdy by mohlo být rozhodnutí spoluvlastníků soudem změněno, pak o hospodaření s domem rozhodují spoluvlastníci většinou. Ta se vypočítá podle velikosti jejich podílů na nemovitosti. Platí, že se podílíte na právech a povinnostech vyplývajících ze…

Dobrý den, vím že neexistuje žádný cenový předpis, který by taxativně určoval výši odměny za zprostředkování realitní kanceláře, ale mohli byste mi sdělit, v jakém přibližném rozmezí si RK účtuje provizi v praxi ? Pevně stanovenou částkou, nebo v procente

Máte pravdu, provize, neboli odměna za zprostředkování prodeje (koupě), resp. pronájmu (nájmu) nemovitosti i její výše, je dána předchozí vzájemnou dohodou zakotvenou ve zprostředkovatelské smlouvě.  Nařizování i doporučování uplatňování provize v té, či oné výši, by bylo v rozporu s naší platnou…

Bydlím v obecním bytě. Ten mi nabídla obec k odkoupení za cenu, která mi připadá nepřiměřená. Před pěti lety byly podle mého soudu obdobné byty sousední obcí nabízeny nájemníkům za poloviční ceny. Je možné, abych se o stanovení ceny bytu soudil?

Domnívám se, že byste v takovém případě nedosáhl požadovaného úspěchu. Zastupitelé  musí zejména ctít zásadu hospodárnosti při nakládání s majetkem obce.  Tento příkaz dává obci zákon, a prodej výrazně pod cenou může být diskutabilní. V  zásadě by měli volit ceny v místě a čase obvyklé, tj. tržní.…

Při prodeji mé nemovitosti mi realitní kancelář jako formu našeho smluvního vztahu nabízí tzv. výhradní (exkluzivní) zprostředkovatelskou smlouvu. Považujete výhradní smlouvu za výhodnější pro klienta? Vždyť argument, že více nabízejících realitních kance

Vskutku, tento argument zní logicky, ale jen na první pohled. Nabídky realitních kanceláří se z velké části soustřeďují na několik celostátních a regionálních internetových serverů, obdobně to platí i o tištěné inzerci. Jestliže prodávající zadá svoji nabídku několika realitním kancelářím (někdy i…
Strana 2 (4)

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde