Přihláška

Žádost o přijetí za řádného člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Formulář ke stažení - Dokument ve formátu MS-Word

Žádost o přijetí za individuálního člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Formulář ke stažení - Dokument ve formátu MS-Word


Vyplněnou - vlastnoručně podepsanou - žádost o přijetí za řádného člena Asociace realitních kanceláří České republiky doručte osobně nebo poštou na sekretariát asociace na adresu: Asociace realitních kanceláří České republiky, Strašnická 3165/1b, Praha 10 - Záběhlice, PSČ 102 00

 

K žádosti přiložte originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku v případě právnické osoby.

Dále musí žádost o přijetí obsahovat osvědčení o absolvování některého z kurzů pořádaných za tím účelem asociací, vydané žadateli.

Generální sekretář je oprávněn rozhodnout, že žadatel může předložit výše uvedené osvědčení ve lhůtě max. 6 měsíců ode dne podání žádosti o přijetí za člena ARK ČR. Nedoložení tohoto osvědčení v uvedeném termínu má za následek zánik členství v ARK ČR.

Zároveň je třeba  doložit realizaci alespoň tří obchodních případů (prodej nebo pronájem nebo správa nemovitosti) zájemcem o členství.

Například

Prodej: nábor zakázky - zprostředkovatelská smlouva, realizace zakázky - příklad inzerce, kupní smlouva na danou zakázku)
Poznámka: Údaje o osobách ve smlouvách mohou být vymazány.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde