Obchodník s realitami Brno

Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou živností?  Nebo jste dosud v této profesi nepracovali a chcete se rekvalifikovat? Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“ je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro realitní makléře s praxí – viz vyjádření účastníků kurzu v Praze a kurzu v Brně


Místo konání: Brno, Filipínského 1, Veřejně správní akademie

Termíny jednotlivých částí: 

1)      18. - 20.03.2019

2)      25. - 28.03.2019

3)      01. - 04.04.2019

4)      15. - 17.04.2019

Cena rekvalifikačního kurzu včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou:

17.800,- Kč  (osv. od DPH)
Pro členy ARK ČR:
12.500,- Kč (osv. od DPH)

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru. 

 

Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč (+DPH).

Přihlášky, informace: 

mobil: 603 188 065
E-mail:

lenka.syneckova@arkcr.cz

kurzy@arkcr.cz

Absolvování tohoto kurzu včetně úspěšného složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti podstatně zvýší vaši prestiž vůči klientům i obchodním partnerům.


Bližší informace o zkoušce odborné způsobilosti autorizovanou osobou – viz zde.
Pořadateli byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu (MŠMT-15781/2016-1/414). K provádění zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Obchodník s realitami“ (kód profesní kvalifikace: 66-042-M)byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR udělena Asociaci realitních kanceláří ČR, resp. jejímu Informačnímu centru ARK, spol. s r.o. potřebná autorizace (č.j.: MMR-22281/2016).

 

 

Další info o kurzu

Kurz je určen:

-  Všem, kteří chtějí získat nebo si doplnit, znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi

-  Začátečníkům v oboru realit i praktikujícím realitním makléřům, kteří si chtějí vylepšit své vzdělání

-  Všem, kteří zároveň chtějí získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor obchodník s realitami

Přínosy kurzu pro absolventy:

-   Znalosti potřebné pro kvalifikovaný výkon činnosti realitního makléře (obchodníka s realitami), tj. zejména postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, právní aspekty realitní činnosti
včetně  problematiky katastru nemovitostí, stavební minimum, oceňování a financování nemovitostí, marketing, komunikace s klienty aj.

Výhoda pro uchazeče o zaměstnání:

-   Osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce je možná úhrada celé ceny kurzu Úřadem práce (k projednání žádosti potřebují úřady práce cca 1 měsíc)

Lektoři:

-   Všichni lektoři, kteří přednášejí v našich kurzech, jsou zkušenými odborníky ve své profesi (nepraktikujeme variantu jeden lektor umí vše…)

-   Přednášející jsou jednak realitní makléři (zpravidla majitelé realitních kanceláří) a dále pak právníci, daňoví poradci, odborníci na stavební právo, oceňování nemovitostí, komunikaci s klienty, marketing, stavebnictví, 
výpočetní techniku,  z Katastru aj., vždy jsou úzce spojeni s praxí obchodování s realitami.

Studijní materiály:

-   Ke každému přednášenému tématu v kurzu dostávají účastníci studijní materiál a to buď v tištěné nebo elektronické podobě.

Doklady o absolvování kurzu:

-   Účastníci kurzu, kteří složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obor Obchodník s realitami a zároveň osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. 
od autorizované osoby  (osvědčení se státním znakem České republiky).

Místo konání kurzu:

-  „Pražské“ kurzy se konají v učebně v sídle ARK ČR, tj. Praha 10, Strašnická 3165/1b. „Brněnské“ kurzy v budově Veřejně správní akademie, Filipínského 1, www.vsa.cz

Čas výuky:

-   Výuka probíhá zpravidla v časech 8,30 až 16,30 hod s hodinovou polední pauzou a kratšími přestávkami v průběhu dne. Účastníci kurzu dostávají před jeho zahájením pozvánku a rozvrh s časovými údaji, názvy
jednotlivých přednášek a jmény lektorů.

Z obsahu studia:

- Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
-   Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
-   Katastr nemovitostí v realitní praxi
-   Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami
-   Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
-   Etika v činnosti obchodníka s realitami - Etický kodex CEPI
-   Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
-   Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
-   Financování nákupu nemovitostí
-   Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
-   Orientace ve zprostředkovatelských procesech - komunikace se zákazníkem

Dotazy:

-  S případnými dotazy se můžete obracet na paní Lenku Synečkovou (e-mail: kurzy@arkcr.cz; tel.:  603 188 065)

Závazná přihláška

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde