Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR

Obchodník s realitami je název třináctidenního kurzu, jehož obsah odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami (povinnost členů ARK ČR).


Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu.
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou.

Nejbližší:

Obchodník s realitami  (BRNO)

Místo konání:

Brno, Filipínského 1, Veřejně správní akademie


Příští běh kurzu Obchodník s realitami

Termíny jednotlivých částí:

1)      22.05.-24.05.2018

2)      29.05.-31.05.2018

3)      05.06.-07.06.2018

4)      19.06.-22.06.2018

Obchodník s realitami (Praha)
Místo konání: Praha 10, Strašnická 3165/1b
Kurz je 12ti denní

Termín: podzim 2018

Cena: 17.800,- Kč (osv. od DPH)
pro členy ARK ČR 12.500,- Kč (osv. od DPH)
vč. odborné literatury

Z obsahu studia:

Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
- Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
- Katastr nemovitostí v realitní praxi
- Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami
- Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
- Etika v činnosti obchodníka s realitami - Etický kodex CEPI
- Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
- Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
- Financování nákupu nemovitostí
- Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
- Orientace ve zprostředkovatelských procesech - komunikace se zákazníkem

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.


Přihlášky, informace:
Tel.: 272 762 953, 272771 412
Mob.: 603 188 065
E-mail: kurzy@arkcr.cz

Cena rekvalifikačního kurzu včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou:

17.800,- Kč  (osv. od DPH)
Pro členy ARK ČR:
12.500,- Kč (osv. od DPH)

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč (+DPH).


Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde