Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR

Obchodník s realitami je název desetidenního kurzu, jehož obsah odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami.


Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu.
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou.

Nejbližší:

Obchodník s realitami  (Praha)

Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Termíny jednotlivých částí:
1) 3. - 5.5.2017
2) 10. - 12.5.2017
3) 23. - 25.5.2017
4) 30.5. - 2.6.2017

Obchodník s realitami (Brno)
Místo konání: BRNO, Černá Pole, gen. H. Píky 7, budova Mendelovy univerzity

Termíny jednotlivých částí:
1) 6. - 8. 6. 2017
2) 13. - 15. 6. 2017
3) 20. - 22. 6. 2017
4) 26. - 29. 6. 2017

Cena: 17.800,- Kč (osv. od DPH)
pro členy ARK ČR 12.500,- Kč (osv. od DPH)
vč. odborné literatury

Z obsahu studia:

Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
- Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
- Katastr nemovitostí v realitní praxi
- Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami
- Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
- Etika v činnosti obchodníka s realitami - Etický kodex CEPI
- Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
- Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
- Financování nákupu nemovitostí
- Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
- Orientace ve zprostředkovatelských procesech - komunikace se zákazníkem

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.


Přihlášky, informace:
Tel.: 272 762 953, 272771 412
Mob.: 608 446 656
E-mail: kurzy@arkcr.cz

Cena rekvalifikačního kurzu včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou:

17.800,- Kč  (osv. od DPH)
Pro členy ARK ČR:
12.500,- Kč (osv. od DPH)

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč (+DPH).


Logo_ARK_piktogram

Kurz Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti

od
3.5.2017
v Praze

Přihláška 
a podrobné 
info zde

od
6.6.2017
v Brně

Přihláška
a podrobné
info zde