Rekvalifikační kurzy

Obchodník s realitami

Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou živností?  Nebo jste dosud v této profesi nepracovali a chcete se rekvalifikovat? Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“  je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro realitní makléře s praxí – viz  vyjádření účastníků kurzu v Praze a kurzu v Brně

Absolvování tohoto kurzu včetně úspěšného složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti podstatně zvýší vaši prestiž vůči klientům i obchodním partnerům.

Bližší informace o zkoušce odborné způsobilosti autorizovanou osobou – viz zde.
Pořadateli byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu (MŠMT-15781/2016-1/414). K provádění zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Obchodník s realitami“ (kód profesní kvalifikace: 66-042-M) byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR udělena Asociaci realitních kanceláří ČR, resp. jejímu Informačnímu centru ARK, spol. s r.o. potřebná autorizace (č.j.: MMR-22281/2016).


Obchodník s realitami  (Praha)

Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Kurz je 14ti denní  (včetně zkoušek) 28.1 - 07.03.2019 (101 hodin výuky) a je rozdělen do jednotlivých částí.

Termíny jednotlivých částí včetně zavěrečné zkoušky:

1) 28. - 30.01.2019
2) 04. - 06.02.2019
3) 25. - 28.02.2019
4) 04. - 07.03.2019


Obchodník s realitami (Brno)
Místo konání: BRNO
V roce 2018 kurz v Brně již proběhl, další termín s místem konání v Brně bude na jaře 2019.

Cena: 17.800,- Kč (osv. od DPH)
pro členy ARK ČR 12.500,- Kč (osv. od DPH)
vč. odborné literatury

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.


Přihlášky, informace:
Tel.: 272 762 953, 272771 412
Mob.: 608 446 656
E-mail: kurzy@arkcr.cz

Cena rekvalifikačního kurzu včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou:

17.800,- Kč  (osv. od DPH)
Pro členy ARK ČR:
12.500,- Kč (osv. od DPH)

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč (+DPH).

Další info o kurzu

Kurz je určen:

-          Všem, kteří chtějí získat nebo si doplnit, znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi

-          Začátečníkům v oboru realit i praktikujícím realitním makléřům, kteří si chtějí vylepšit své vzdělání

-          Všem, kteří zároveň chtějí získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor obchodník s realitami

Přínosy kurzu pro absolventy:

-          Znalosti potřebné pro kvalifikovaný výkon činnosti realitního makléře (obchodníka s realitami), tj. zejména postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, právní aspekty realitní činnosti včetně problematiky katastru nemovitostí, stavební minimum, oceňování a financování nemovitostí, marketing, komunikace s klienty aj.

 

Výhoda pro uchazeče o zaměstnání:

-          Osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce je možná úhrada celé ceny kurzu Úřadem práce (k projednání žádosti potřebují úřady práce cca 1 měsíc)

Lektoři:

-          Všichni lektoři, kteří přednášejí v našich kurzech, jsou zkušenými odborníky ve své profesi (nepraktikujeme variantu jeden lektor umí vše…)

-          Přednášející jsou jednak realitní makléři (zpravidla majitelé realitních kanceláří) a dále pak právníci, daňoví poradci, odborníci na stavební právo, oceňování nemovitostí, komunikaci s klienty, marketing, stavebnictví, výpočetní techniku, z Katastru aj., vždy jsou úzce spojeni s praxí obchodování s realitami.

Studijní materiály:

-          Ke každému přednášenému tématu v kurzu dostávají účastníci studijní materiál a to buď v tištěné nebo elektronické podobě.

Doklady o absolvování kurzu:

-          Účastníci kurzu, kteří složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obor Obchodník s realitami a zároveň osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. od autorizované osoby (osvědčení se státním znakem České republiky).

Místo konání kurzu:

-          „Pražské“ kurzy se konají v učebně v sídle ARK ČR, tj. Praha 10, Strašnická 3165/1b. „Brněnské“ kurzy v budově Mendelovy univerzity, gen. Píky 7, Brno – Černá pole.

Čas výuky:

-          Výuka probíhá zpravidla v časech 8,30 až 16,30 hod s hodinovou polední pauzou a kratšími přestávkami v průběhu dne. Účastníci kurzu dostávají před jeho zahájením pozvánku a rozvrh s časovými údaji, názvy jednotlivých přednášek a jmény lektorů.

Z obsahu studia:

- Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
- Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
- Katastr nemovitostí v realitní praxi
- Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami
- Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
- Etika v činnosti obchodníka s realitami - Etický kodex CEPI
- Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
- Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
- Financování nákupu nemovitostí
- Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
- Orientace ve zprostředkovatelských procesech - komunikace se zákazníkem

Dotazy:

-          S případnými dotazy se můžete obracet na paní Lenku Synečkovou nebo na paní  Petru Formánkovou  (e-mail pro oba: kurzy@arkcr.cz; tel.: 272 76 29 53, nebo 608 446 656)

 

 


Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde