Povolení na rekonstrukci bytového jádra

Bydlím v panelovém domě, kde je společenství vlastníků jednotek, byt mám v osobním vlastnictví. Chci provést rekonstrukci starého umakartového bytového jádra. Jaký je správný postup, když nyní dle stavebního zákona již není povinnost žádat o stavební povolení snad ani není třeba podat ohlášení stavby. Dle jakých norem má stavební firma postupovat, aby vše bylo v souladu s příslušnými předpisy (je třeba mít zpracovaný projekt a kdo je oprávněn takový projekt zpracovat?). Jaké hrozí sankce a od koho při nedodržení správného postupu? 


Zákon skutečně pro některé stavby nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se o stavby, či úpravy vymezené §103 zákona 183/2006 Sb. stavební zákon. Rekonstrukce bytového jádra bude spadat pod ustanovení §103, odst.1, pís.h) stavebního zákona, pokud splňuje následující předpoklady: nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Dle mého soudu drtivá většina běžných rekonstrukcí panelákových jader tato kritéria splňuje, a proto ohlášení ani stavební povolení není třeba. Dle zákona by tedy problém ze strany stavebních úřadů být neměl, nicméně nebude ke škodě věci, pokud se tazatel předem informuje u příslušného stavebního úřadu, neboť v praxi může být postup jednotlivých stavebních úřadů rozdílný.

Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce bytového jádra nemusí ani nahlašovat, není zde ani nutnost odborně zpracované projektové dokumentace. Je pak spíše na stavebníkovi, potažmo na dodavatelské firmě, zda projekt bude vyžadovat či nikoliv.

Tazatel zmiňuje, že v domě, kde se jeho bytová jednotka nachází, funguje SVJ. V tomto případě bych doporučoval prostudování vnitřních pravidel společenství, neboť v některých případech SVJ vyžadují nahlášení podobných stavebních akcí nebo posouzení statika.

Mgr. Šimona Mašková
advokátka

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde