Kopie občanského průkazu klienta v RK

Má makléř v realitní kanceláři právo po mně požadovat při prodeji mé nemovitosti zaslání kopie OP?


Z uvedeného dotazu není patrné, za jakým účelem makléř po prodávajícím kopii jeho OP žádal. Pokud se jedná o situaci, kdy makléř nemovitost nafotí a uveřejní inzerát, aniž by došlo k podpisu jakékoliv smlouvy,  pak není důvod, aby k těmto činnostem kopii OP prodávajícího žádal. Prodej nemovitosti přes realitní kancelář však bývá založen na smlouvě mezi prodávajícím a RK. K sepsání této smlouvy už osobní údaje prodávajícího realitní makléř bezpochyby potřebuje. Dle mého soudu však k tomuto není bezpodmínečně nutné dávat makléři k dispozici přímo kopii občanského průkazu. Plně postačí sdělit požadované údaje (jméno, bydliště, datum narození) a umožnit makléři do OP nahlédnout pro kontrolu uvedených údajů. K sepisu kupní smlouvy však již notář nebo advokát může vyžadovat ofocení OP.

Pouze pro úplnost doplním, že pokud prodávající sdělí makléři své osobní údaje a tento je dále zanese do nějaké databáze, respektive s nimi nakládá nad rámec uzavření konkrétní smlouvy, musí mít k tomuto souhlas v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Mgr. Šimona Mašková
advokátka

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde