Prodej podílu v obchodní společnosti

Prodávám svůj většinový podíl ve společnosti s r.o. Ve smlouvě je uvedena cena za tento obchodní podíl.  Jak je to se závazky společnosti (finančními); je třeba tyto závazky (popř. i pohledávky)  ve smlouvě k určitému datu vyčíslit a uvést, že nabyvatel obchodního podílu  kupuje tento podíl s těmito závazky?


Při prodeji společnosti je stěžejní komplexně zjistit a mezi stranami vyjasnit závazky i pohledávky spolecnosti, jak stávající i očekávané, veškerý majetek, práva k nehmotným statkům, je třeba proveřit, zda je spravně vedená sbírka listin na OR, učetnictví, atd. Určitě se doporučuje udělat due diligence společnosti k datu převodu a výsledek zahrnout do smlouvy o převodu podílu, aby kupující nemohl později namítat, ze o některých závazcích společnosti nevěděl a že byl uveden v omyl. Ostatně majetkový a finanční stav společnosti má přímý vliv na cenu obchodního podílu.

Šimona Mašková
advokátka

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde