Zánik členství v bytovém družstvu po převodu bytu do vlastnictví.

„Převodem jednotky podle odstavců 1 - 8 zaniká členství nabyvatele v družstvu bez práva na vrácení členského podílu připadajícího na jednotku,  případně základního členského vkladu, pokud byl zdrojem financování domu s  převáděnými jednotkami. Členství v družstvu však nezaniká, jestliže  majetková účast člena v družstvu i po převodu jednotky dosahuje alespoň  výše základního členského vkladu.“Jak zjistím, zda mi podle tohoto zákona členství v bytovém družstvu po převodu bytu do vlastnictví zaniklo?


Otázka členství (např. konstatováním, že členství nezaniká)  by měla být uvedena ve smlouvě mezi družstvem a vámi o převodu jednotky (bytu) do vašeho vlastnictví. 

V případě, že Vám jako členu družstva zůstal u tohoto družstva složen základní členský vklad (může nízký – např. 100 Kč, ale nutno odlišit od členského podílu!), vaše členství dle zákona o vlastnictví bytů nezaniká (viz vámi uvedený  § 24, odst. 9 tohoto zákona). Pokud by nebyla tato skutečnost uvedena ve smlouvě o převodu, doporučujeme obrátit se s dotazem přímo na družstvo.

Pokud vaše členství trvá a chcete jej ukončit, je to možné buď dohodou s družstvem nebo vystoupením. Ukončení členství v družstvu je vždy řešeno ve stanovách bytového družstva.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde