Lektoři ARK ČR

V našich kurzech přednášejí

Řazeno abecedně dle příjmení lektorů


JUDr. Michaela Balousová

- advokátka - specializace na občanské, obchodní a procesní právo

 

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

- generální sekretář ARK ČR, praxe v oboru od r. 1992

- člen několika zahraničních profesních sdružení, absolvent kurzu Národní  asociace

realitních makléřů USA (NAR) – CIPS (certifikovaný specialista pro mezinárodní realitní obchod)

 

Mgr. Ivana Cikánková

- realitní makléřka a manažerka, praxi v realitní činnosti  od r. 1998

- svoje znalosti a zkušenosti z obchodování s nemovitostmi uplatňuje i v lektorské činnosti

 

PhDr. Martin Cipro, Ph.D.

-  atestovaný  psycholog v soukromé praxi v oblasti firemního a individuálního

psychologického poradenství

-  orientuje se mimo jiné na dlouhodobé výcviky komunikačních dovedností, na cílené tréninky

sociálně manažerských dovedností, tréninky efektivity týmové práce, komunikace,

tréninky obchodního jednání, antistresové programy

- pro ARK ČR přednáší více než 15 let, zaměřuje se na problematiku komunikace makléřů

s jejich klienty

 

PhDr. Martina Ciprová

- psycholog, personální poradce a lektor vzdělávání se zaměřením na komunikaci,

prodejní a sociální dovednosti a sebeprezentaci, problematiku psychologických aspektů

komunikace v týmu, v obchodních vztazích, ve vedení lidí a v HR

 

PhDr. Dagmar Godycká

- majitelka realitní kanceláře a realitní makléřka s certifikací podle mezinárodní normy

ČSN EN ISO/IEC17024 s více než dvacetiletou praxí v oboru

- odborný garant kurzu Obchodník s realitami

 

Mgr. et Mgr.  Barbara Hansen Čechová

- výkonná ředitelka People Management Forum, personální poradce

a lektor se zaměřením na komunikaci

 

Mgr. Jana Hrabětová

- šéfredaktorka realitního serveru a magazínu Kde chci bydlet,  ředitelka soutěže Best of Realty,

- praxe v oboru realit od r. 1996

 

Ing. Kateřina HRUBEŠOVÁ

- výkonná ředitelka, Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR)

 

Ing. Eva Kadlecová

- expertní činnost ve stavebnictví, ředitelka odboru znalectví a stavební expertízy,

Qualiform a.s.

 

Ing. Petr Kout

- daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

- specialista na daňové otázky v oblasti nemovitostí,

- autor publikací, učebnic a řady odborných článků

 

Ing. Miroslav Láník

- ředitel realitní společnosti zaměřené na správu nemovitostí, dlouholetá praxe v realitní činnosti,

pro ARK ČR přednáší řadu let témata týkající se správy nemovitostí

 

Ing. Bedřich Malý

- prezident České komory  odhadců majetku, ředitel společnosti EPIK,

- certifikovaný odhadce ve specializaci „oceňování nemovitostí“, „oceňování podniků“

- rozsáhlá publikační a pedagogická činnost

 

Ing. Tomáš Matras

- spolumajitel realitní kanceláře, absolvent vysoké školy  BIBS a.s. (Brno International

Business School)  se zaměřením   na právo a management

- v roce 2011 ukončil studium oboru realitní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství při      VUT  v Brně. Je certifikovaný makléř ARK ČR

-  školí a přednáší realitní obchod a praxi

 

Ing. Petr Němeček

- ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky, soudní znalec-oceňování nemovitostí,

- externí lektor Bankovního institutu vysoké a ARK ČR, předseda Pracovní skupiny pro

oceňování majetku při České bankovní instituci

 

Ing. Petr Ort, Ph.D.

- Katedra podnikání a oceňování, Bankovní institut vysoká škola, a.s., vysokoškolský pedagog, autor řady publikací


Mgr. Jiří Pácal

- ředitel společnosti zabývající se obchodem a správou nemovitostí, člen správní rady

ARTN, ve svých publikacích i přednáškách se věnuje zejména otázkám rezidenčního trhu

nemovitostí v ČR

 

JUDr. Tomáš Pacner

-  spolumajitel realitní kanceláře, praxe v realitní činnosti od r.1990, specializace: právní aspekty

realitní činnosti, vč. správy nemovitostí a dražeb


Tomáš Pěnka

- fotograf s praxí v realitní kanceláři

Ing. Renáta Pintová-Králová

- expert na stavební právo,  člen České společnosti pro stavební právo,

konzultant pro stavební právo

 

Zdeněk Procházka

- v r.1990 stál u zrodu první realitní kanceláře v Praze zaměřené ryze na správu

nemovitostí, spoluzakladatel několika dalších firem s touto činností

- člen prezidia Komory správců nemovitostí při ARK ČR

- lektor přednášek a konzultací na téma správa nemovitostí pro ARK ČR

 

JUDr. Eva Řehořková

- expert na stavební právo, vedoucí odboru územního a stavebního řízení magistrátu města Brna

 

Ing. Pavel Soukup

- regionální ředitel, Hypoteční banka a.s. Brno

 

Ing. Běla Stibůrková

- vysokoškolský pedagog s mnohaletou praxí -  Stavební fakulta ČVUT Praha, přednáší

téma „Stavební minimum“ pro realitní makléře

 

Ing. Karel Venera

- jednatel a ředitel společnosti realitní společnostiMgr. Lenka Veselá

- advokátka, specializace na občanské právo, zejména nájemní vztahy

 

Ing. Naděžda Vitulová

- působila jako ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město.

- je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize

Věcná břemena od A do Z)
- Vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

 

Mgr. Lenka Vrzalová

- zaměření na právní vztahy k nemovitostem, katastr nemovitostí,

Český úřad zeměměřický a katastrální

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde