Najdete nás také na:

Lektoři ARK ČR

V našich kurzech přednášejí: (viz - kliknout na "celý článek")


PhDr. Dagmar Godycká
-
majitelka realitní kanceláře a realitní makléřka s certifikací podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC17024 s více než dvacetiletou praxí v oboru, odborný garant kurzu Obchodník s realitami


JUDr. Tomáš Pacner
-  spolumajitel realitní kanceláře, praxe v realitní činnosti od r.1990
- lektorská činnost: ARK ČR, Bankovní institut VŠ

Ing. Bedřich Malý
- prezident České komory  odhadců majetku, ředitel společnosti EPIK,
- certifikovaný odhadce ve specializaci „oceňování nemovitostí“, „oceňování podniků“ a   
„Aproved by TEGoVA“ – certifikát s mezinárodní platností
- rozsáhlá publikační a pedagogická činnost

Ing. Petr Kout
- daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR
- specialista na daňové otázky v oblasti nemovitostí,
- autor publikací, učebnic a řady odborných článků

Ing. Tomáš Matras
Spolumajitel realitní kanceláře, Nemovitostem se profesionálně věnuje od roku 1997. Vystudoval BIBS a.s. se zaměřením na právo a management pod záštitou Nottingham Trent University kde dosáhl titulu BA (Hons).
V roce 2011 ukončil studium oboru realitní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství při VUT v Brně, věnující se realitní problematice a znalectví zakončený titulem Ing. Je certifikovaný makléř ARK ČR. Školí a přednáší realitní obchod a praxi.

Mgr. Ivana Cikánková
Realitní makléřka a manažerka, praxi v realitní činnosti  od r. 1998. Svoje znalosti a zkušenosti z obchodování s nemovitostmi uplatňuje i v lektorské činnosti.

PhDr. Martin Cipro, Ph.D.
V kurzech přednáší problematiku komunikace makléřů s jejich klienty. Je atestovaný a registrovaný psycholog v soukromé praxi v oblasti firemního a individuálního psychologického poradenství.
Orientuje se mimo jiné na dlouhodobé výcviky komunikačních dovedností, na cílené tréninky sociálně manažerských dovedností, tréninky efektivity týmové práce, komunikace, tréninky obchodního jednání, antistresové programy.

JUDr. Richard Gurlich, PhD.
- člen České advokátní komory
-  IACCM (International Association of Contract and Commercial Managers),
- specializace: obchodní právo, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo

Ing. Miroslav Láník
- ředitel realitní společnosti zaměřené na správu nemovitostí, dlouholetá praxe v realitní činnosti,
pro ARK ČR přednáší řadu let témata týkající se správy nemovitostí

Mgr. Jiří Pácal
- ředitel společnosti zabývající se obchodem a správou nemovitostí, člen prezidia ARTN, ve svých publikacích i přednáškách
se věnuje zejména otázkám rezidenčního trhu nemovitostí v ČR

ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
- generální sekretář ARK ČR, praxe v oboru od r. 1992
-  člen několika zahraničních profesních sdružení, absolvent kurzu Národní  asociace realitních makléřů USA (NAR) – CIPS (certifikovaný specialista pro mezinárodní realitní obchod)

Ing. Petr Němeček
- ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky, soudní znalec-oceňování nemovitostí,
- externí lektor Bankovního institutu vysoké a ARK ČR, předseda Pracovní skupiny pro   
oceňování majetku při České bankovní instituci

Ing. Pavel Soukup
- regionální ředitel Hypoteční banka a.s. Brno

PhDr. Martina Ciprová
- psycholog, personální poradce a lektor vzdělávání se zaměřením na komunikaci,
prodejní a sociální dovednosti a sebeprezentaci, problematiku psychologických aspektů
komunikace v týmu,v obchodních vztazích,ve vedení lidí a v HR

Zdeněk Procházka
- v r.1990 stál u zrodu první realitní kanceláře v Praze zaměřené ryze na správu     
nemovitostí, spoluzakladatel několika dalších firem s touto činností 
- člen prezidia Komory správců nemovitostí při ARK ČR
- lektor přednášek a konzultací na téma správa nemovitostí pro ARK ČR

Ing. Běla Stibůrková
- vysokoškolský pedagog s mnohaletou praxí -  Stavební fakulta ČVUT Praha, přednáší
téma „Stavební minimum“

Ing. Renata Pintová-Králová
- expert na stavební právo,  člen České společnosti pro stavební právo, konzultant pro stavební právo,

Mgr. Jana Hrabětová
- marketing v RK, šéfredaktorka realitního serveru a magazínu Kde chci bydlet,  ředitelka soutěže Best of Realty

Mgr. Lenka Vrzalová
-
zaměření na právní vztahy k nemovitostem, katastr nemovitostí, Český úřad zeměměřický a katastrální

JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.
- Masarykova univerzita Brno,katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení,
specializace – pracovní právo

Mgr. Lenka Veselá
advokátka, specializace na občanské právo, zejména nájemní vztahy

JUDr. Eva Řehořková
expert na stavební právo, odbor územního a stavebního řízení magistrátu města Brna

Ing. Eva Kadlecová
expertní činnost ve stavebnictví

JUDr. Michaela Balousová
advokátka - specializace na občanské, obchodní a procesní právo,

Mgr. Barbara Hansen Čechová
psycholog, personální poradce a lektor se zaměřením na komunikaci 

 

 

Logo_ARK_piktogram

Kurz Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti

od
3.5.2017
v Praze

Přihláška 
a podrobné 
info zde

od
6.6.2017
v Brně

Přihláška
a podrobné
info zde