Tiskové zprávy

Energetické štítky (průkazy energetické náročnosti budovy)

K úschovám peněz
Ke zostřojícím se podmínkám pro podnikání na realitním trhu

Ke spolupráci ARK ČR a SOS


 

 

Štítkovat starší domy je nesmysl

 

 

Asociace realitních kanceláří ČR chápe určité racionální jádro legislativních opatření, jehož smyslem je snižovat energetickou náročnost budov. Zároveň se ale také ztotožňuje s výhradami ke konkrétní podobě novely zákona o hospodaření energií účinné od 1.1.2013, z nichž za nejzávažnější považuje povinnost pro majitele nemovitostí zpracovávat tzv. energetický štítek i pro starší budovy.

 

Z tohoto důvodu ARK ČR vítá, že se stejným názorem na tuto otázku přichází také odborník z oboru tepelné techniky, který jasně a srozumitelně argumentuje proč je uvedená povinnost pro majitele starších domů naprosto zbytečná a neužitečná – viz článek v Hospodářských novinách ze dne 29.1.2013, Josef Knob – Štítkovat starší domy je nesmysl.

 

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR k tomu dodává: „Konečně se někdo k problematice štítkování domů vyjádřil smysluplně. To co je evidentní laikům, většině občanů, popsal autor z pozice odborníka“.

 

Přitom řešení je poměrně jednoduché - tak jako v některých jiných zemích EU – vztáhnout uvedenou povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, jehož hodnoty se promítnout do tzv. energetického štítku, jen na budovy do stanoveného stáří, např. 10 let. Na všechny starší budovy by se pak tato povinnost nevztahovala.

 

V Praze dne 30.1.2013

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

V souvislosti se zprávou ČTK "Advokáti varují před krachy realitních kanceláří" můžete použít následující vyjádření prezidenta Asociace realitních kanceláří ČR Jaroslava Novotného: "Samozřejmě, peníze zákazníků by měly být ukládány výhradně na svěřeneckých účtech. Takový je standardní postup pro všechny členy naší Asociace realitních kanceláří." "Nevím, zda je větší riziko krachu realitní kanceláře než třeba u dealera automobilů. Ale v obou případech platí, že pokud klienti přijdou o peníze, není to důsledek krachu firmy, ale zpronevěry." "Právě v nejisté době by měli zákazníci realitních kanceláří hledat jistotu. Připomínám v této souvislosti, že členové Asociace realitních kanceláří povinně absolvují celé seriály školení a procházejí náročnou certifikací. Jsou také povinně pojištěni proti škodám, které by případně způsobili."


Nároční klienti Podmínky pro podnikání na realitním trhu se zostřují. Jednoznačně to vyplývá z průzkumu Asociace realitních kanceláří České republiky. Průzkum ukázal, že lidé věnují čím dál větší pozornost výběru nemovitosti a zákazníci realitních kanceláří jsou čím dál náročnější na poskytovaný servis. Jsou také čím dál informovanější o podmínkách na realitním trhu a o fungování realitního byznysu. „Výsledky průzkumu jsou v souladu s tím, co pozorujeme i v jiných odvětvích. Po dvaceti letech živelného rozvoje přichází doba, kdy uspějí pouze ti, kdo nabídnou opravdu profesionální služby,“ uvedl k průzkumu prezident Asociace realitních kanceláří České republiky Jaroslav Novotný. „Realitním makléřům dnes již nestačí vyvěsit na web rozmazané fotografie a pak jen dávat pozor, aby jim zákazníci neutrhli ruku. Realitní trh v Česku se přibližuje tomu, jak se s realitami obchoduje ve vyspělých zemích západní Evropy,“ poznamenal generální sekretář Asociace Jan Borůvka, který je rovněž prezidentem evropské organizace realitních profesních sdružení EPAG. „Očekáváme v této souvislosti zvýšenou poptávku po vzdělávání. Nabízíme kurzy, které realitní makléře na rostoucí požadavky zákazníků připraví,“ dodal Jan Borůvka. Průzkum, který Asociace realitních kanceláří provedla začátkem června, sestával z tří otázek. Na tvrzení Pozorujeme u klientů, že v posledních letech věnují větší pozornost výběru nemovitosti reagovalo 57 procent respondentů „Rozhodně souhlasím“ a 35 procent „Souhlasím“. S tvrzením „Pozorujeme u klientů, že v posledních letech jsou čím dál náročnější na poskytovaný servis“ souhlasí 89 procent respondentů a v případě tvrzení „Pozorujeme u klientů, že v posledních letech jsou čím dál informovanější o podmínkách na realitním trhu a o fungování realitního byznysu“ souhlasí 78 procent respondentů průzkumu. Úplné výsledky průzkumu jsou na internetových stránkách Asociace
www.arkcr.cz.

 Bezpečněji s nemovitostmi Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) zahájila spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů (SOS). Cílem je lepší ochrana spotřebitelů na trhu nemovitostí. „Spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů je reakce na různé pochybné praktiky na realitním trhu. Na kanceláře SOS se obracejí nespokojení spotřebitelé – často zákazníci různých pochybných realitních kanceláří – a my budeme poskytovat odbornou pomoc,“ popisuje jeden z cílů spolupráce se SOS generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR Jan Borůvka. „Na realitním trhu dosud nebylo stížností mnoho, ale poslední dobou jich přibývá. Navíc jde o složité vztahy, které je často obtížné rozplést. Nabídka Asociace realitních kanceláří na spolupráci proto přišla jako na zavolanou, říká Ylona Skálová, výkonná ředitelka Sdružení ochrany spotřebitelů. Vedle poskytování odborné pomoci při řešení aktuálních stížností spotřebitelů je cílem spolupráce ARK ČR a SOS i prevence. SOS bude s ARK ČR spolupracovat na přípravě vzorových dokumentů tak, aby garantovaly skutečně vyvážené postavení smluvních stran – realitních kanceláří a jejich klientů. Spolupráce obou subjektů formálně začala začátkem června podpisem smlouvy o spolupráci. V polovině června se již Jan Borůvka za ARK ČR zúčastnil pracovního setkání krajských koordinátorů SOS. Výsledkem setkání bylo zahájení spolupráce nejen na centrální úrovni v Praze, ale také v cele republice - se všemi krajskými poradnami SOS.


 


 


Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde