Rozsah služeb realitní kanceláře - člena ARK ČR

Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR při zprostředkování prodeje 

 

„Realitní kancelář je připravena a schopna zajistit služby dle tohoto materiálu“

(Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“)

.

1. Nábor zakázky:

· vstupní prohlídka nemovitosti

· sepsání zprostředkovatelské smlouvy

· posouzení reálné tržní ceny

· převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

2. Příprava zakázky:

· prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů

· zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce)

3. Realizace zakázky

· nabídka nemovitosti

· organizace prohlídky nemovitostí

· průběžná komunikace s klientem

· blokace nabídky nemovitosti

· příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou

· asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou

· vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno

· doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde